Dividenda

Aktuální informace o dividendové politice společnosti.

Výplata dividendy akcií FEG NV obecně podléhá holandské srážkové dani u zdroje 15%, jež má Fortuna povinnost srazit a odvést holandskému finančnímu úřadu. Nicméně, určité skupiny akcionářů mohou mít nárok na daňovou úlevu vyplývající ze smluv o zamezení dvojího zdanění nebo z jiných právních ustanovení. Doporučujeme akcionářům, aby svoji daňovou pozici v souvislosti s výplatou dividendy FEG NV konzultovali se svými daňovými poradci.

Způsob výplaty dividendy
FEG NV převede prostředky určené na výplatu dividend na účet Centrálního depozitáře cenných papírů a.s. („CDCP“) a CDCP je následně připíše na peněžní účty jeho účastníků pro účely jejich vyplacení dividendy. Akcionáři obdrží dividendu od svého finančního zprostředkovatele (brokera, banky), který je účastníkem CDCP.

Informace o odvodu srážkové daně z dividendy v roce 2012
Přiložený dokument obsahuje prohlášení o odvodu srážkové daně finančnímu úřadu v Nizozemí (správce daně v zahraničí).

Informace o odvodu srážkové daně z dividendy v roce 2013
Přiložený dokument obsahuje prohlášení o odvodu srážkové daně finančnímu úřadu v Nizozemí (správce daně v zahraničí).