FEG BI & Analytics Center of Excellence

Oblast Business Inteligence je nedílnou součástí obchodního modelu a zajišťuje, že se strategická i operativní rozhodnutí opírají o relevantní data a analýzy.

Rychlé a detailní vstupní informace jsou jedním z faktorů, které se přímo propisují do DNA společnosti, na základě jejich přesné interpretace jsme schopni dělat správná rozhodnutí ve správný čas.

BI tým sídlící v Indii poskytuje nejen analýzy a výstupní data. Celková infrastruktura FEG je s nimi úzce propojena napříč všemi odděleními, díky čemuž je možné mít ten správný pohled na chování našich zákazníků. Centrální datový sklad je zdrojem informací pro marketingové kampaně a účetnictví a pomáhá i dalším interním platformám. Díky jedinému konsolidovanému zdroji dat naše týmy mohou využívat, analyzovat a porovnávat více produktů z různých trhů a značek, využívat synergie a čerpat zkušenosti. To je významná konkurenční výhoda oproti menším lokálním firmám.

Analýzy dělíme do čtyř kategorií:

  • pohled do minulosti
  • historické trendy
  • předpovědi vývoje naše obchodu
  • predikce chování

Konkurenční výhoda vzniká tam, kde lidé se správnými nástroji a bezproblémovým přístupem k datům jednají podle správných obchodních poznatků. Data jsou aktivem každé společnosti, z nich lidé získávají důležité informace, na kterých mohou budovat samotnou hodnotu. Proto je používání dat a analytických poznatků v celé organizaci zásadní.

Současnost i budoucnost je v rukou automatizace a umělé inteligence. Oddělení BI a Analytiky vybudovalo základnu pro využívání nejmodernějších technologií s cílem vždy poskytovat ty nejlepší a nejpřesnější datové zdroje.

FEG BI oddělení má toto složení:

  • tým vývoje datového skladu
  • tým pro vizualizaci dat
  • tým datové vědy
  • tým pro „Big data a AI“
  • Centrální analytický tým