FEG BI & Analytics Center of Excellence

Společnost FEG se zaměřuje na podstatu věcí. Business Inteligence a Analytika jsou nedílnou součástí provozního modelu FEG a zajišťují, že srdcem obchodních operací je modus operandi zaměřený na analýzy podstaty věcí.

Data jsou nejen integrována do DNA společnosti, ale jsou také analyticky interpretována pro operační týmy pro včasné rozhodování na základě dat.

Tým BI a Analytika poskytuje nejen analýzy a hlubší náhledy pro podnikání, ale základní infrastruktura je propojena se všemi odděleními organizace a poskytuje jednotný pohled na zákazníka. Náš centrální datový sklad je zdrojem pro marketingové nástroje, účetnictví, systémy zákaznických služeb a pomáhá i dalším platformám. Díky jedinému konsolidovanému zdroji dat naše týmy mohou využívat, analyzovat a porovnávat více produktů z různých regionů a značek. To je významná konkurenční výhoda na trzích, kde působíme.

Hluboké analýzy dělíme do čtyř kategorií:

  • Pohled do minulosti
  • Historické trendy
  • Předpovědi
  • Prognózy

​​​​​​​Každá z těchto kategorií má své místo v čase, historické datové body mají vždy svou hodnotu, ale společnost FEG pracuje na tom, aby její týmy dostávaly přesné prognózy. Toto je dlouhodobým cílem oddělení BI a Analytiky – je to zodpovědností týmu datové vědy, který používá algoritmy, umělou inteligenci a strojové učení pro pohledy do minulosti, což je prospěšné k analýze trendů, ale ještě důležitější pro předpovědi a prognózy budoucnosti.

Konkurenční výhoda vzniká tam, kde lidé se správnými nástroji a bezproblémovým přístupem k datům jednají podle důležitých obchodních poznatků. Lidé jsou aktivem každé organizace. Ačkoliv data jsou také aktivem, aktivně se z nich získávají analytické poznatky a tedy prospěch. Proto je používání dat a analytických poznatků v celé organizaci zásadní. Tým BI a Analytiky společnosti FEG aktivně pracuje na programu „Demokratizace dat“, aby dal do rukou našich operačních týmů ty nejlepší nástroje.

Věříme, že současnost i budoucnost je v rukou automatizace a umělé inteligence. Naše oddělení BI a Analytiky vybudovalo základnu pro využívání výhod nejmodernějších technologií s cílem poskytnout v blízké i daleké budoucnosti nejlepší aplikovatelné analytické poznatky.

Oddělení BI a Analytiky společnosti FEG má toto složení

  • Tým vývoje datového skladu
  • Tým pro vizualizaci dat
  • Tým datové vědy
  • Tým pro Big data a AI
  • Centrální analytický tým