Odpovědnost

Náš závazek směrem k zodpovědnému hraní je:

  • Využívat naše zkušenosti, odborné znalosti a povědomí k formulování účinného a smysluplného přístupu k zodpovědnému hraní.
  • Zapojit a podporovat odvětví, regulační orgány a další příslušné organizace, aby se dosáhlo změny.
  • Zajistit minimalizaci škod způsobeným hazardem, účinnou ochranu hráčů a podporu sociálně zodpovědného hraní.

Naším cílem je zajistit, aby byly hazardní hry přijatelné a přinášely radost jako oblíbená běžná zábava pro volný čas, kde každý, kdo se účastní, může tak činit způsobem, který poskytuje zábavu a radost, a to v bezpečném a spravedlivém prostředí.

Závazek společenské odpovědnosti společnosti Fortuna zahrnuje konkrétní opatření na ochranu hráčů, například:

  • Poskytování kvalitního školení v oblasti zodpovědného hraní všem zaměstnancům, kteří jsou v kontaktu se zákazníky
  • Odhalování hráčům, jimž hrozí riziko, pomocí behaviorální analýzy zaměřené na známky újmy
  • Implemenace zodpovědných marketingových strategií
  • Vývoj matice interakcí zodpovědného hraní na základě segmentace zákazníků a úrovně rizika

Kromě toho podnikáme všechna nezbytná opatření, abychom zajistili, že v našich provozovnách a na našich webových stránkách nedochází k hazardnímu hraní nezletilých, a to prostřednictvím ověření věku.

Jsme hrdí na zapojení komunity na našich aktivních trzích, abychom pomohli zvýšit povědomí a porozumění. Věříme, že se tak dostane méně lidí do potíží s hazardem, a že ti, kdo se do nich dostanou, vyhledají pomoc dříve. Tím se sníží újma z hazardu pro každého.

Jsme jedním ze zakládajících členů Asociace provozovatelů kursového sázení – APKURS.

Cílem asociace je přispívat k férovým postupům, transparentnosti finančních toků a k dodržování zákonů v této oblasti podnikání.

V Polsku skupina stála u zrodu polské asociace provozovatelů a zaměstnanců sázkových kanceláří Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich).

Na Slovensku je Fortuna členem Asociácie spoločností prevádzkujúcich číselné hry a kurzové stávky v Slovenskej republike.

Rovněž se aktivně účastníme projektů, jejichž hlavním cílem je poskytovat právní osvětu mladým lidem a odradit tuto věkovou skupinu od sázení. Jednou z takových iniciativ je například český projekt Rubikon, který podporuje asociace APKURS a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.