POSLÁNÍ, VIZE A HODNOTY

Poslání, vize a firemní hodnoty FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP tvoří DNA společnosti. Slouží jako kompas pro každodenní práci a pomáhají při cestě k dosažení stanovených dlouhodobých cílů.

NAŠE POSLÁNÍ

Důvod, proč děláme vše, co děláme, je, že chceme přinést do hry ještě více zábavy. Odpovědně. Kdykoliv. A kdekoliv.        

NAŠE VIZE 

Naším cílem je neustále posilovat pozici mezi předními provozovateli kurzových sázek a dalších her v Evropě a zvyšovat reputaci a důvěryhodnost našich značek napříč celou skupinou.

NAŠE HODNOTY

hodnoty-cz

V každé situaci se řídíme svými 7 základními hodnotami:

ZÁKAZNÍK NA PRVNÍM MÍSTĚ - ZÁKAZNICKOU ZKUŠENOST MÁME JAK NA PAMĚTI, TAK V SRDCI

Základní prioritou napříč všemi aktivitami jsou pozitivní zkušenosti našich zákazníků. Vždy nasloucháme jejich potřebám, chováme se férově a odpovědně. Respektujeme a bereme v úvahu názory a podněty všech klientů na všech trzích, kde FEG působí. Budujeme rovnocenné vztahy založeném na dlouhodobém seriózním partnerství.

DOKONALOST - NEPŘETRŽITĚ SE SNAŽÍME O VYŠŠÍ STANDARD A KVALITU

Neustále se pracujeme na dosažení vyšších standardů a kvality. Hledáme jednoduchá a efektivní řešení, abychom dosáhli všech dostupných vylepšení. Veškeré změny přijímáme pozitivně a s otevřenou myslí, sledujeme trendy a dodržujeme sliby, ke kterým jsme se zavázali.

JEDEN TÝM - SPOLUPRACUJEME, JSME TÝM. A HRAJEME ZA NĚJ

Pracujeme v týmu, hrajeme jako tým. Komunikujeme spolu otevřeně, nestydíme se požádat o pomoc, umíme přijmout konstruktivní kritiku. Sdílíme znalosti, dovednosti a myšlenky napříč všemi týmy bez ohledu na jejich primární úkoly a kompetence. Díky takto nastavené spolupráci umíme nacházet ta nejlepší řešení.

ODPOVĚDNOST - VE SVÝCH ROLÍCH JEDNÁME JAKO VLASTNÍCI

Ve svých rolích jednáme jako vlastníci. Každý z nás přebírá odpovědnost za svoji práci, projekty a aktivity. Stojíme si za tím, co děláme a jak to děláme. Umíme určovat priority, jsme efektivní. K řešení problému přistupujeme proaktivně, slibujeme jenom to, co jsme schopni splnit a dodržet.

NADŠENÍ - NADŠENÍ NÁS PROVÁZÍ VŠÍM, CO DĚLÁME

Vše, co děláme, děláme s nadšením, což nás s každým dalším dnem posouvá o krok dál a pomáhá nám to měnit stávající stav věcí k lepšímu. Všichni jsme hybnou silou úspěchu a jsme hrdí na výsledky, kterých společně dosahujeme. Nehledáme nejjednodušší, ale nejlepší řešení, z čehož vychází úspěch našich značek a produktů, dělá nám radost inspirovat druhé.

UPŘÍMNOST & RESPEKT - CHOVÁME SE K SOBĚ ČESTNĚ A S RESPEKTEM.

Chováme se k sobě s respektem, transparentně a čestně. Uvnitř FEG každého povzbuzujeme, aby se nebál podělit o vlastní názor, stejně tak si umíme vzájemně naslouchat a inspirovat se. Dialog a konfrontace různých názorů jsou tím, co vede k našemu úspěchu.

INOVACE - JDEME VSTŘÍC INSPIRACI A KREATIVITĚ

Kreativita, vzájemná inspirace a otevřenost k neotřelým originálním nápadům podporují inovativní prostředí, které jsme uvnitř společnosti vytvořili. Díky němu si při hledání know-how udržujeme náskok před konkurencí a posouváme vpřed nejenom firmu, ale celé odvětví.