POSLÁNÍ, VIZE A HODNOTY

Poslání, vize a firemní hodnoty FEG jsou DNA naší společnosti. Slouží jako kompas pro naši každodenní práci a rozhodování a pomáhají nám na cestě k dosažení našich dlouhodobých cílů.

NAŠE POSLÁNÍ

Důvodem, proč děláme vše, co děláme, je přinést do hry více zábavy a vzrušení. Odpovědně. Kdykoliv. A kdekoliv.        

NAŠE VIZE 

Naším cílem je stát se předním licencovaným multikanálovým provozovatelem sázek a hazardních her v Evropě s nejdůvěryhodnějšími a nejzajímavějšími značkami.

NAŠE HODNOTY

hodnoty-cz

V každé situaci se řídíme svými 7 základními hodnotami:

ZÁKAZNÍK NA PRVNÍM MÍSTĚ

V našich srdcích a myslích jsou vždy zkušenosti zákazníků. Vždy nasloucháme jejich potřebám, chováme se k nim odpovědně, respektujeme je a bereme v úvahu jedinečné potřeby každého trhu, na kterém působíme. Naším cílem je vybudovat dlouhodobý, důvěryhodný vztah s každým zákazníkem.

DOKONALOST

Neustále se snažíme o dosažení vyšších standardů a kvality prostřednictvím průběžného vylepšování. Vždy se snažíme zachovávat jednoduchost, měřit svůj pokrok a plnit to, co jsme slíbili. To vše činíme s otevřenou myslí a pozitivitou ohledně změn.

JEDEN TÝM

Pracujeme v týmu, hrajeme jako tým. Komunikujeme spolu otevřeně a nestydíme se požádat o pomoc. Sdílíme znalosti, dovednosti a myšlenky napříč týmy zahrnujícími různé funkce.

ODPOVĚDNOST

Ve svých rolích jednáme jako vlastníci. Každý z nás přebírá odpovědnost za naši práci, projekty a akce. Stojíme si za tím, co děláme a jak to děláme.

NADŠENÍ

Vše, co děláme, děláme s nadšením. Nutí nás to jít o krok dál, abychom změnili stávající stav věcí. Všichni jsme hybnou silou našeho úspěchu a jsme hrdí na naše značky a produkty.

UPŘÍMNOST & RESPEKT

Chováme se k sobě s respektem, transparentně a čestně. V FEG každého povzbuzujeme, aby promluvil – ale také, aby naslouchal. Obtížné rozhovory jsou vítány a rovněž vedou k našemu růstu.

INOVACE

Neustálým úsilím o kreativitu a inspiraci podporujeme nové a originální nápady, přístupy a řešení. Udržujeme si náskok před konkurencí hledáním nového know-how a jeho účinným uplatňováním ve svém podnikání.