Dividenda

Najnovije informacije o politici dividendi tvrtke.

Isplata dividende na dionice FEG NV općenito podliježe nizozemskom porezu po odbitku na dividendu od 15% koji se naplaćuje kod izvora koji je Fortuna dužna zadržati i platiti nizozemskim poreznim vlastima. Određene skupine dioničara mogu, međutim, imati pravo na porezno rasterećenje temeljem ugovora o dvostrukom oporezivanju ili drugih primjenjivih zakona. Dioničarima se preporučuje da se posavjetuju s vlastitim poreznim savjetnicima u vezi s poreznim tretmanom dividende FEG NV.

Isplata dividendi
FEG NV prenijet će sredstva utvrđena za isplatu dividende na račun Centrální depozitář cenných papírů a.s. („CDCP“). Nakon toga, CDCP će ta sredstva prenijeti na račune svojih sudionika u svrhu isplate dividende. Dioničari će isplatu dividende dobiti od svog brokera / financijske institucije (sudionika CDCP-a)

Podaci o zadržavanju i uplati poreza na dividendu u 2012. godini
Priloženi dokument sadrži izjavu o plaćanju poreza po odbitku financijskim vlastima u Nizozemskoj.

Information on withholding and payment of the dividend tax in 2013
Priloženi dokument sadrži izjavu o plaćanju poreza po odbitku financijskim vlastima u Nizozemskoj.