Korporativno Upravljanje

Opće informacije o strukturi tvrtke, upravnom odboru, nadzornom odboru, upravi i informacijama u vezi sa skupštinama.

Struktura dioničara (od 23.11.2018)

graf

 

Fortbet holding dio je Penta Investmentsa.