Corporate Governence

Ogólne informacje o strukturze spółki, zarządzie, radzie nadzorczej, administracji, informacje o walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu (w 23.11.2018)

graf

Holding Fortbet jest częścią Penta Investments.