Dividend

Cele mai recente informații despre politica de dividende a companiei. 

Plata dividendelor pe acțiunile FEG NV este, în general, supusă impozitării olandeze de reținere a dividendelor de 15% percepută la sursă, pe care Fortuna este obligată să o rețină și să o plătească autorităților fiscale olandeze. Anumite grupuri de acționari pot, totuși, să aibă dreptul la o scutire de impozite pe baza tratatelor de dublă impunere sau a altor legi aplicabile. Se recomandă acționarilor să consulte proprii consilieri fiscali cu privire la tratamentul fiscal al dividendului FEG NV. 

Plata dividendelor FEG NV va transfera fondurile determinate pentru plata dividendelor în contul Centrální depozitář cenných papírů a.s. („CDCP“). Ulterior,CDCP va transfera aceste fonduri în conturile participanților săi în scopul plății dividendelor. Acționarii vor primi plata dividendelor de la brokerul / instituția financiară (participant la CDCP). 

Informații privind reținerea și plata impozitului pe dividende în 2012

Documentul atașat conține o declarație privind plata impozitului reținut la sursă către autoritățile financiare din Olanda. 

Information on withholding and payment of the dividend tax in 2013

Documentul atașat conține o declarație privind plata impozitului reținut la sursă către autoritățile financiare din Olanda.