Dividenda

Aktuálne informácie o dividendovej politike spoločnosti.

Výplata dividendy akcií FEG NV všeobecne podlieha holandskej zrážkovej dani v prípade zdroja 15%, ktorý má Fortuna povinnosť zraziť a odviesť holandskému finančnému úradu. Určité skupiny akcionárov však môžu mať nárok na daňovú úľavu vyplývajúcu zo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia alebo z iných právnych ustanovení. Odporúčame akcionárom, aby svoju daňovú pozíciu v súvislosti s výplatou dividendy FEG NV konzultovali so svojimi daňovými poradcami.

Spôsob výplaty dividendy
FEG NV prevedie prostriedky určené na výplatu dividend na účet Centrálneho depozitára cenných papierov a.s. („CDCP“) a CDCP ich následne pripíše na peňažné účty jeho účastníkov pre účely ich vyplatenia dividendy. Akcionári obdržia dividendu od svojho finančného sprostredkovateľa (brokera, banky), ktorý je účastníkom CDCP.

Informace o odvodu srážkové daně z dividendy v roce 2012
Přiložený dokument obsahuje prohlášení o odvodu srážkové daně finančnímu úřadu v Nizozemí (správce daně v zahraničí).

Informace o odvodu srážkové daně z dividendy v roce 2013
Přiložený dokument obsahuje prohlášení o odvodu srážkové daně finančnímu úřadu v Nizozemí (správce daně v zahraničí).