FEG BI & Analytics Center of Excellence

FEG je organizácia zameraná na preniknutie do podstaty veci. Business intelligence & Analytics sú neoddeliteľnou súčasťou prevádzkového modelu FEG a zaisťujú, aby sa modus operandi, riadený preniknutím do podstaty veci, stal jadrom obchodnej činnosti.

Dáta nie sú iba integrované do DNA spoločnosti, ale je ich možné interpretovať aj ako náhľady na operačné tímy, aby bolo možné prijímať rozhodnutia v správny čas a na základe získaných dát.

BI & Analytics tím neposkytuje iba biznisové analýzy a štatistiky, ale jeho základná infraštruktúra je prepojená so všetkými oddeleniami organizácie a poskytuje jednotný pohľad na zákazníka. Náš centrálny dátový sklad zásobuje dátami marketingové nástroje, účtovníctvo, systémy služieb zákazníkom a vylepšuje aj ďalšie platformy. Jediný konsolidovaný zdroj dát umožňuje našim tímom využívať, analyzovať a porovnávať viaceré produkty naprieč rôznymi regiónmi a značkami. Toto je významná konkurenčná výhoda na všetkých trhoch, v ktorých pôsobíme.

Naše prehľady môžeme klasifikovať do štyroch divízií:

  • Spätný pohľad v čase
  • Historické trendy
  • Prognózy
  • Predpovede

Každá z týchto divízií má svoje miesto v čase. Historické udalosti majú svoju hodnotu, avšak FEG pracuje na tom, aby umožnila našim tímom pracovať s presnými predpoveďami do budúcnosti. Dlhodobé zameranie nášho oddelenia BI & Analytics spadá do zodpovednosti tímu Data Science, ktorý využíva algoritmy, umelú inteligenciu a strojové učenie na spätný pohľad v čase, aby dokázal analyzovať trendy a vytvárať prognózy.

Získanie konkurenčnej výhody je možné iba vtedy, ak budeme konať na základe našich princípov a využívať pri našej práci správne nástroje a bezproblémový prístup k dátam. Ľudia sú prínosom pre každú organizáciu. Aj keď sú dáta aktívom, práve z nich získané štatistiky nám prinášajú výhody. Z tohoto dôvodu je pre nás získavanie dát a vytváranie štatistík v celej organizácii zásadné. Tím FEG BI & Analytics aktívne pracuje na sprístupnení dát prostredníctvom využívania tých najlepších nástrojov našimi prevádzkovými tímami.

Veríme, že súčasnosť a budúcnosť je v rukách automatizácie a umelej inteligencie. Naše oddelenie BI & Analytics vybudovalo základňu pre využitie najmodernejších technológií s cieľom poskytnúť v blízkej, ale aj v ďalekej budúcnosti ten najlepší akčný prehľad vo svojej triede.

Oddelenie FEG BI & Analytics pozostáva z týchto tímov:

  • Tím pre vývoj dátových skladov
  • Tím vizualizácie údajov
  • Tím pre tzv. Data science
  • Tím pre tzv. Big Data a umelú inteligenciu
  • Tím Central Analytics