Zodpovednosť

Náš záväzok smerom k zodpovednému hraniu je:

  • Využívať naše skúsenosti, odborné znalosti a povedomie k formulácii účinného a zmysluplného prístupu k zodpovednému hraniu.
  • Zapojiť a podporovať odvetvie, regulačné orgány a iné príslušné organizácie, aby sa dosiahlo zmeny.
  • Zabezpečiť minimalizáciu škôd spôsobeným hazardom, účinnú ochranu hráčov a podporu sociálne zodpovedného hrania.

Okrem toho podnikáme všetky potrebné opatrenia, aby sme zaistili, že v našich prevádzkach a na našich webových stránkach nedochádza k hazardnému hraniu maloletých, a to prostredníctvom overenia veku.

Sme hrdí na zapojenie komunity na našich aktívnych trhoch, aby sme pomohli zvýšiť povedomie a porozumenie. Veríme, že sa tak dostane menej ľudí do problémov s hazardom, a že tí, ktorí sa do nich dostanú, vyhľadajú pomoc skôr. Tým sa zníži ujma z hazardu pre každého.

Sme jedným zo zakladajúcich členov Asociácie prevádzkovateľov kurzového stávkovania - APKURS).

Cieľom asociácie je prispievať k férovým postupom, transparentnosti finančných tokov a k dodržiavaniu zákonov v tejto oblasti podnikania.

V Poľsku skupina stála pri zrode poľskej asociácie prevádzkovateľov a zamestnancov stávkových kancelárií (Stowarzyszenie Pracodawców i Pracowników Firm Bukmacherskich).

Na Slovensku je Fortuna členom Asociácie spoločností prevádzkujúcich číselné hry a kurzové stávky v Slovenskej republike.

Takisto sa aktívne zúčastňujeme projektov, ktorých hlavným cieľom je poskytovať právnu osvetu mladým ľuďom a odradiť túto vekovú skupinu od stávkovania. Jednou z takýchto iniciatív je napríklad český projekt Rubikon, ktorý podporuje asociácia APKURS a Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky.