Corporate Governence

Všeobecné informácie o štruktúre spoločnosti, predstavenstve, dozornej rade, vedení a informáciách týkajúcich sa valných zhromaždení.

Štruktúra akcionárov spoločnosti (k 23.11.2018)

graf

Holding Fortbet je súčasťou Penta Investments.