POSLANIE, VÍZIA A HODNOTY

Poslanie, vízia a firemné hodnoty FEG sú DNA našej spoločnosti. Slúžia ako kompas pre našu každodennú prácu a rozhodovanie a pomáhajú nám na ceste k dosiahnutiu našich dlhodobých cieľov.

NAŠE POSLANIE

Dôvodom, prečo robíme všetko, čo robíme, je priniesť do hry viac zábavy a vzrušenia. Zodpovedne. Kedykoľvek. A kdekoľvek.      

NAŠA VÍZIA  

Naším cieľom je stať sa popredným licencovaným multi-kanálovým prevádzkovateľom stávok a hazardných hier v Európe s najdôveryhodnejšími a najzaujímavejšími značkami.

NAŠE HODNOTY

hodnoty-sk

V každej situácii sa riadime svojimi 7 základnými hodnotami:

ZÁKAZNÍK NA PRVOM MIESTE

V našich srdciach a mysli sú vždy skúsenosti zákazníkov. Vždy načúvame ich potrebám, správame sa k nim zodpovedne, rešpektujeme ich a berieme do úvahy jedinečné potreby každého trhu, na ktorom pôsobíme. Naším cieľom je vybudovať dlhodobý, dôveryhodný vzťah s každým zákazníkom.

EXCELENCIA

Neustále sa snažíme o dosiahnutie vyšších štandardov a kvality prostredníctvom priebežného vylepšovania. Vždy sa snažíme zachovávať jednoduchosť, merať svoj pokrok a plniť to, čo sme sľúbili. To všetko robíme s otvorenou mysľou a pozitivitou ohľadom zmien.

JEDEN TÍM

Pracujeme v tíme, hráme ako tím. Komunikujeme spolu otvorene a nehanbíme sa požiadať o pomoc. Zdieľame vedomosti, zručnosti a myšlienky naprieč tímami zahŕňajúcimi rôzne funkcie.

ZODPOVEDNOSŤ

Na svojich pozíciách jednáme ako vlastníci. Každý z nás preberá zodpovednosť za našu prácu, projekty a akcie. Stojíme si za tým, čo robíme a ako to robíme.

NADŠENIE

Všetko, čo robíme, robíme s nadšením. Núti nás to ísť o krok ďalej, aby sme zmenili súčasný stav vecí. Všetci sme hybnou silou nášho úspechu a sme hrdí na naše značky a produkty.

ČESTNOSŤ A REŠPEKT

Správame sa k sebe s rešpektom, transparentne a čestne. V FEG každého povzbudzujeme, aby prehovoril - ale tiež, aby počúval. Zložitejšie rozhovory sú vítané, pretože tiež vedú k nášmu rastu.

INOVÁCIE

Neustálym úsilím o kreativitu a inšpiráciu podporujeme nové a originálne nápady, prístupy a riešenia. Udržujeme si náskok pred konkurenciou hľadaním nového know-how a jeho účinným uplatňovaním vo svojom podnikaní.